Een minderjarige ruzie met ouders of voogd met een advocaat

By | April 9, 2023

Wanneer heb ik een bijzondere curator nodig?
Een minderjarige kan een conflict hebben met ouders of voogd.
Komen ze er samen niet uit?
Dan kan een bijzondere curator ( een soort advocaat ) nodig zijn.

De minderjarige kan zich laten vertegenwoordigen door een bijzondere curator.

Conflict met ouders of voogd
Een confrontatie met ouders of voogd kan gaan over de opvoeding, de verzorging of de studiekeuze.
Een bijzondere curator behandelt geen kleine problemen, zoals ruzies over zakgeld.
Het moet wel om een echte confrontatie gaan.
Bijvoorbeeld over de omgangsregeling tussen de minderjarige en zijn of haar ouders.

Meestal behandelt de bijzondere curator meningsverschillen rond echtscheidingen, alimentatie en voogdijzaken.

Eisen bijzondere curator
In principe kan iedereen als bijzondere curator optreden.
In de praktijk zijn bijzondere curatoren vaak advocaten.

Taken bijzondere curator
De bijzondere curator vertegenwoordigt de belangen van een minderjarige.
Hij heeft een bemiddelende rol en probeert eerst met ouders of voogd te praten.
Op die manier probeert hij het probleem op te lossen.
Lukt dat niet, dan vertegenwoordigt de bijzondere curator de minderjarige in een rechtszaak.

Bijzondere curator aanvragen
De rechter kan een bijzondere curator benoemen als hij dat in het belang van de minderjarige nodig vindt.
Maar de minderjarige zelf of andere belanghebbenden, kunnen ook om een bijzondere curator vragen.
Bij een echtscheiding zijn bijvoorbeeld de ouders van de minderjarige belanghebbenden.

U kunt de benoeming van een bijzondere curator aanvragen via een verzoekschrift.
De minderjarige zelf of de belanghebbende kan zo’n verzoekschrift indienen.

Een minderjarige kan ook zonder officieel verzoekschrift om een bijzondere curator vragen.
Bijvoorbeeld door een brief aan de rechter te schrijven.
De rechter beoordeelt of benoeming van een bijzondere curator nodig is.

Kosten bijzondere curator
De kosten voor een bijzondere curator kunnen worden vergoed via de gesubsidieerde rechtsbijstand.
Wilt u hiervoor in aanmerking komen? Dan moet u een bijzondere curator kiezen uit het register van de Raad voor Rechtsbijstand.
In dit register staan advocaten en mediators. https://www.rechtsbijstand.nl/mediation-rechtsbijstand/register-advocaten/

Een Bijzonder curator valt onder : BW1:250

bron : https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechtspraak-en-geschiloplossing/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-een-bijzondere-curator-nodig

Leave a Reply