Rubicon adverteert pleegkinderen op Facebook

By | October 3, 2020

Op de Facebookpagina ‘Ik zoek een warm thuis’ adverteert jeugdzorginstelling Rubicon met pleegkinderen, in de hoop een geschikt pleeggezin voor hen te vinden. Met behulp van promotionele teksten, stockfoto’s en gefingeerde namen worden de pleegkinderen aan het grote publiek voorgesteld.

Volgens Rubicon-woordvoerster Jacqueline Lunenborg, is deze manier van pleeggezinnen vinden via Facebook geboren uit pure noodzaak. Rubicon heeft vestigingen in Horn, Roermond en Venlo.

Kansen
Lunenborg verklaart waarom ze sinds juli zijn begonnen met deze manier van werven als volgt: “De nood voor nieuwe pleegouders is erg hoog. In het verleden pakten we de werving anders aan. Toch kijken we nu waar er kansen liggen. We zagen dat andere jeugdzorginstellingen deze manier ook hanteren en hebben er daarom voor gekozen om dit op een integere manier te gebruiken.”

Leidraad
Richtlijnen voor de werving van pleeggezinnen blijkt er niet te zijn. Navraag bij branchevereniging Pleegzorg Nederland leert dat de keuze voor wervingsmethodiek louter op de verantwoordelijkheid van pleegzorginstellingen zelf rust. Een eigen leidraad of protocol voor deze wervingsmethoden biedt de branchevereniging niet aan. Jannete Reukers van Pleegzorg Nederland is er kort over: “Wij gaan niet over de acties van individuele pleegzorginstellingen. Dat is niet onze verantwoordelijkheid.” Verder wenste zij geen commentaar te geven. Ook Lunenborg van Rubicon weet dat het hen vrij staat om te werven op de manier die hen het best lijkt: “De manier van werven is niet in beton gegoten. We kijken wel altijd heel zorgvuldig of het bij onze organisatie past en of het onze integriteit niet in gevaar brengt.”

Zwart zaad
Peer van der Helm, lector Residentiële Jeugdzorg van de Hogeschool Leiden ziet deze manier van werven als een uitwas van een groter probleem: een structureel tekort in budget bij jeugdzorginstellingen. “Net als heel veel instellingen weet ik dat Rubicon op zwart zaad zit. Dat maakt het lastig om voldoende pleegouders te vinden voor de groep pleegkinderen.” Het is een indirect gevolg van financiële tekorten: “Die pleegouders zijn een soort stut voor het kind, maar er moet ook iemand die pleegzorgouders stutten.”

Misbruik
Van der Helm kan daarom begrip opbrengen voor de methode van Rubicon om aspirant-pleegouders te zoeken via sociale media. Toch snijdt het mes aan twee kanten, volgens hem: “Als je mensen via Facebook gaat werven, gooi je een groot net uit. Je weet niet wat voor vissen daarin belanden. Het levert twee grote risico’s op: enerzijds dat de nieuwe pleegouders niet bedacht zijn op de problemen van het kind en anderzijds het risico dat mensen misbruik maken van sociale media en dus misbruik maken van het kind.”

Selectieprocedure
Hij pleit daarom voor een zeer strenge selectieprocedure. “De aspirant-pleegouders moeten uitvoerig gescreend worden. Daarnaast is het belangrijk dat er goed gekeken moet worden of er een match is met het kind en of zij de problemen van het kind aankunnen. Tot slot is het erg belangrijk dat de ouders ook na een match met een pleegkind uitvoerig begeleid blijven worden.” Lunenborg geeft op haar beurt aan dat hun selectieprocedure erg streng is: “De aspirant-pleegouders worden maandenlang gescreend; zij dienen een formulier van de raad van de Kinderbescherming te ondertekenen, er worden huisbezoeken gedaan en er worden trainingen gegeven aan pleegouders.”

Tegenstand
Lunenborg van Rubicon laat ten slotte weten dat ze van plan zijn door te gaan met deze manier van werven: “Het helpt. We hebben nog nooit zoveel reacties gekregen van geïnteresseerde mensen die normaal nooit stil zouden hebben gestaan bij pleegzorg.” Als bewijs daarvoor draagt Lunenborg de groep aspirant-pleegouders aan die binnenkort begint aan trainingen voor het verlenen van pleegzorg: “Het aantal mensen is nog nooit zo hoog geweest.” Daarbij wijst ze ook naar de advertentie van twee zusjes van zeven en twaalf jaar die een pleeggezin in Midden-Limburg behoeven: “Er lopen nu gesprekken met mensen waar we een positieve uitkomst van verwachten.”

bron : Ruben Weekers https://www.1limburg.nl/rubicon-adverteert-pleegkinderen-op-facebook-noodzaak

Leave a Reply