Disclaimer

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Meningen en wetteksten afkomstig van deze blog dienen als informatief te worden opgevat. De teksten kunnen onjuistheden of fouten bevatten en kunnen niet als volledig worden beschouwd. Bij gebruik van deze teksten is de gebruiker zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor toetsing hierop.

De houder en/of schrijver van de teksten op deze site kunnen derhalve niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade die zou voortvloeien op basis van teksten van deze website.

Regels

Gooi niet zomaar belangrijke privé informatie in de chatroom(s). Bijvoorbeeld: Je adres of telefoonnummer. Opvanghuis.nl is niet verantwoordelijk voor de gevolgen hiervan.
Laat andere chatter(s) in hun waarde.
De moderators van de chatroom(s) zijn géén hulpverleners. Zij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele triggers of anderzins individuele gevolgen, die voortvloeiend uit de chatsessie(s).
Hou het leuk en gebruik geen grove (schuttingtaal) taal in de chatroom(s) of het beledigingen van chatter(s) in welke aard dan ook.
Flooding wordt in de chatroom(s) niet toegestaan. Bijvoorbeeld: veel joins, nickchanges of het kanaal overspoelen met berichten, in te korte tijd.
Heb je een verschil van mening met een mede chatter(s), vecht dit dan niet in de chatroom(s) uit, maar elders.
Heb je de neiging om een mede bezoeker op een onacceptabele manier te laten blijken dat je geen fan van haar of hem bent, dan wordt je verwijderd. Hieronder wordt o.a. het pesten en sarren van een andere mede chatter(s) verstaan.
Elke vorm van discriminatie in de chatroom(s), wordt niet toegestaan.
Het gebruik van een bot(s) of remote bot(s) is niet toegestaan.
Het is niet toegestaan om in de chatroom(s) reclame te maken. Zoals links naar andere chatsite(s) of forum(s).
Het gebruik van complete zinnen in hoofdletters (Caps Lock) is niet toegestaan.
Het overtreden van de bovenstaande regels kan je een waarschuwing of kick opleveren. De chatter(s) die herhaaldelijk en moedwillig de regels overtreed, heeft geen waarschuwing ‘meer’ nodig en zullen verwijderd worden door een ban.
Algemene tips/regels
Bij het chatten weet je niet altijd met wie je het te maken hebt. Mensen kunnen zich anders voordoen dan ze zijn. Hou dit steeds in je achterhoofd.
Vraag eerst aan chatter(s) of je hem of haar mag benadere via hun prive. Soms kan het zijn, dat de chatter al prive zit. of geen behoefte er aan heeft.
/ignore is een handige optie, als je tijdens het chatten een vervelende chatter(s) aantreft, of als ze jou ongewenst privé benaderen.
Beheerder(s) van een chatroom(s) kun je herkennen aan het gekleurde bolletje voor zijn of haar naam.
Mocht je problemen hebben met een moderator(s) van justchat.nl, stuur dan een e-mail naar chat@opvanghuis.nl
— Het lijkt allemaal wat overdreven, maar we doen het voor het chatplezier van iedereen!!! —

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Opvanghuis.nl is toegankelijk voor iedereen.
Als jij je inschrijft als member of als je gebruik maakt van een Opvanghuis.nl dienst, ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden en de regels van Opvanghuis.nl en je houdt je hieraan. Lees de volgende voorwaarden daarom aandachtig door.
Aanmelden
Het emailadres dat je gebruikt om je in te schrijven als member blijft alleen in het bezit van Opvanghuis.nl en haar dienstaanbiedende partners en zal niet zonder jouw toestemming worden doorgegeven aan derden. Communicatie tussen members gebeurt via je MEMBERID. Opvanghuis.nl kan dit e-mail adres wel gebruiken voor communicatie tussen haar members. Opvanghuis.nl is tegen spam, en zal het e-mail adres niet voor deze doeleinde gebruiken.
Gratis of betalen
Het inschrijven en het gebruik maken van de diensten als member of gast op Opvanghuis.nl is geheel gratis.
Als gast heb je minder rechten dan een member of een betalende member.
Is een dienst niet gratis, wordt dit duidelijk vermeld.

Hoevaak Inschrijven
Per mail adres kun jij je maar 1x inschrijven. Meerdere accounts is toegestaan, als je maar niet overdrijft. Massa aanmeldingen via een zelfde domein, worden geblokkeerd. Hierover wordt beslist voor Opvanghuis.nl en kan niet tegen in worden gegaan.

Het gebruik
Opvanghuis.nl is geen vrijplaats voor illegale activiteiten.
Opvanghuis.nl wordt dagelijks gecontroleerd op commerciële of andere niet passende advertenties.
Deze worden dan onmiddellijk verwijderd. De afzender hiervan wordt in ons systeem geblokkeerd.
En in dien mogelijk of toepassing, schade of reclamegeld verhaald bij deze persoon

Als je je inschrijft, ga je ermee akkoord dat je:
De regels die je vind op http://www.Opvanghuis.nl/regels naleefd.

Eerlijk en correct jouw eigen MemberProfiel invult.
De members en gasten van Opvanghuis.nl met respect behandelt, dat wil zeggen geen berichten van beledigende of obscene aard zal sturen en ze met rust laten zodra ze daar om vragen
Alleen een foto van jezelf zal plaatsen bij je memberprofiel en dus niet van andere personen en ook niet van sexuele aard (of iets in die richting)

Als je gebruik maakt van de chatbox, ga je ermee akkoord dat je:
De regels, die te vinden zijn op http://www.Opvanghuis.nl/regels, gelezen hebt en naleefd.
Je weet dat chat-activiteiten worden gelogt en gebruikt kan worden voor het verbeteren van onze en haar diensten. De logs blijven binnen Opvanghuis.nl, zolang de gebruiker geen illegale activiteiten of het niet na komen van de regels of algemene voorwaarden houdt

Erotische
De diensten die Opvanghuis.nl aanbied zijn niet erotisch georiënteerd.
Weigering van Service:
Wij reserveren ons het recht een memberprofiel/activiteit te weigeren of stop te zetten als wij dat nodig achten.

Wat er ook gebeurt
Opvanghuis.nl is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit advertenties, chatboxsessies of gevolgen hiervan zowel lichamelijk en/of geestelijk.
En eventuele afspraken en verloop hiervan tussen adverterende en/of reagerende deelnemers. noch schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens.
De member of gast vrijwaart Opvanghuis.nl hierbij voor alle aansprakelijkheid.

Start

Een kleine legenda van wat waar, te vinden is.