Algemene Voorwaarden

By | April 8, 2018

Algemene Voorwaarden

Opvanghuis.nl is toegankelijk voor iedereen.
Als jij je inschrijft als member of als je gebruik maakt van een Opvanghuis.nl dienst, ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden en de regels van Opvanghuis.nl en je houdt je hieraan. Lees de volgende voorwaarden daarom aandachtig door.
Aanmelden
Het emailadres dat je gebruikt om je in te schrijven als member blijft alleen in het bezit van Opvanghuis.nl en haar dienstaanbiedende partners en zal niet zonder jouw toestemming worden doorgegeven aan derden. Communicatie tussen members gebeurt via je MEMBERID. Opvanghuis.nl kan dit e-mail adres wel gebruiken voor communicatie tussen haar members. Opvanghuis.nl is tegen spam, en zal het e-mail adres niet voor deze doeleinde gebruiken.
Gratis of betalen
Het inschrijven en het gebruik maken van de diensten als member of gast op Opvanghuis.nl is geheel gratis.
Als gast heb je minder rechten dan een member of een betalende member.
Is een dienst niet gratis, wordt dit duidelijk vermeld.

Hoevaak Inschrijven
Per mail adres kun jij je maar 1x inschrijven. Meerdere accounts is toegestaan, als je maar niet overdrijft. Massa aanmeldingen via een zelfde domein, worden geblokkeerd. Hierover wordt beslist voor Opvanghuis.nl en kan niet tegen in worden gegaan.

Het gebruik
Opvanghuis.nl is geen vrijplaats voor illegale activiteiten.
Opvanghuis.nl wordt dagelijks gecontroleerd op commerciële of andere niet passende advertenties.
Deze worden dan onmiddellijk verwijderd. De afzender hiervan wordt in ons systeem geblokkeerd.
En in dien mogelijk of toepassing, schade of reclamegeld verhaald bij deze persoon

Als je je inschrijft, ga je ermee akkoord dat je:
De regels die je vind op http://www.Opvanghuis.nl/regels naleefd.

Eerlijk en correct jouw eigen MemberProfiel invult.
De members en gasten van Opvanghuis.nl met respect behandelt, dat wil zeggen geen berichten van beledigende of obscene aard zal sturen en ze met rust laten zodra ze daar om vragen
Alleen een foto van jezelf zal plaatsen bij je memberprofiel en dus niet van andere personen en ook niet van sexuele aard (of iets in die richting)

Als je gebruik maakt van de chatbox, ga je ermee akkoord dat je:
De regels, die te vinden zijn op http://www.Opvanghuis.nl/regels, gelezen hebt en naleefd.
Je weet dat chat-activiteiten worden gelogt en gebruikt kan worden voor het verbeteren van onze en haar diensten. De logs blijven binnen Opvanghuis.nl, zolang de gebruiker geen illegale activiteiten of het niet na komen van de regels of algemene voorwaarden houdt

Erotische
De diensten die Opvanghuis.nl aanbied zijn niet erotisch georiënteerd.
Weigering van Service:
Wij reserveren ons het recht een memberprofiel/activiteit te weigeren of stop te zetten als wij dat nodig achten.

Wat er ook gebeurt
Opvanghuis.nl is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit advertenties, chatboxsessies of gevolgen hiervan zowel lichamelijk en/of geestelijk.
En eventuele afspraken en verloop hiervan tussen adverterende en/of reagerende deelnemers. noch schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens.
De member of gast vrijwaart Opvanghuis.nl hierbij voor alle aansprakelijkheid.