Nieuw crisisnummer voor jeugdhulp in Zuid-Limburg

By | July 9, 2019

Vanaf 1 juli 2019 nieuw crisisnummer voor jeugdhulp in Zuid-Limburg
Sinds 1 juli is in Zuid-Limburg één team verantwoordelijk voor de hele aanpak van crisishulp aan kinderen en jongeren. Van de telefonische crisismelding tot en met het bieden van de juiste crisiszorg (ambulant en/of met verblijf).

Dit team is een samenwerkingsverband van XONAR, Mondriaan en Koraal. Het team Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg is bereikbaar via het nummer: 043-6045777.

Crisissituaties kunnen 24/7 gemeld worden bij het telefonische meldpunt van Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg. Het meldpunt kijkt op basis van de informatie of het nodig is om binnen 2 uur bij de jongere of het gezin thuis een inschatting te maken. Als er inderdaad sprake is van een crisis, wordt de juiste hulp ingezet voor maximaal 4 weken. Een crisissituatie duurt per definitie nooit lang. Als de veiligheid is hersteld, spreken we namelijk niet meer van crisis.

Wanneer is er sprake van een crisis?
Bij een crisis gaat het om zeer urgente situaties, oftewel als we ‘vandaag niets doen’ is de kans op een ernstige calamiteit groot. Belangrijke criteria zijn:

Is de situatie onveilig voor de jeugdige en zijn omgeving?
Lopen we risico op het ontstaan van blijvende schade voor betrokkenen?
de vraag ‘Wat is er vandaag anders dan gisteren?’
Geen crisis, maar wel behoefte aan acute zorg
Bij situaties die ‘tot morgen’ kunnen wachten, is er geen sprake van een crisis maar van acute zorg. Ook dan is het belangrijk dat er snel de juiste hulp komt, dit loopt dan onder meer via de gemeente en of doorverwijzers.

Meer informatie over jeugdhulp? Kijk op https://www.sittard-geleen.nl/Inwoners/Jeugd/Jeugdhulp.

bron : https://www.sittard-geleen.nl/Inwoners/Actueel/Nieuws_en_persberichten/Juli_2019/Vanaf_1_juli_2019_nieuw_crisisnummer_voor_jeugdhulp_in_Zuid_Limburg

Leave a Reply