Richtlijn voor strafvordering onttrekking minderjarige aan wettig gezag (2018R003)

Deze richtlijn heeft betrekking op diverse vormen van onttrekking en onttrokken houden van een minderjarige aan het wettig gezag en/of aan het over die minderjarige uitgeoefende toezicht, waaronder internationale kinderontvoering. De strekking van artikel 279 Sr is hen die het wettig gezag en/of toezicht uitoefenen, in staat te stellen die taak te vervullen ter bescherming van de minderjarige. Niet is vereist dat de verdachte zelf… Read More »

Binnentreden huis/woning/pand

Binnentreden huis/woning/pand De politie mag niet zomaar een woning binnentreden. Voor het binnentreden van een woning gelden bijzondere regels die zijn neergelegd in de Algemene wet op het binnentreden (Awbi). De politie moet deze regels strikt naleven. Doen zij dat niet, dan kan het zomaar zijn dat de rechter alles wat later in de woning wordt aangetroffen, uitsluit… Read More »

Regels

Gooi niet zomaar belangrijke privé informatie in de chatroom(s). Bijvoorbeeld: Je adres of telefoonnummer. Opvanghuis.nl is niet verantwoordelijk voor de gevolgen hiervan. Laat andere chatter(s) in hun waarde. De moderators van de chatroom(s) zijn géén hulpverleners. Zij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele triggers of anderzins individuele gevolgen, die voortvloeiend uit de chatsessie(s). Hou het leuk en… Read More »

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Opvanghuis.nl is toegankelijk voor iedereen. Als jij je inschrijft als member of als je gebruik maakt van een Opvanghuis.nl dienst, ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden en de regels van Opvanghuis.nl en je houdt je hieraan. Lees de volgende voorwaarden daarom aandachtig door. Aanmelden Het emailadres dat je gebruikt om je in te schrijven als… Read More »

Handige websites

Thuis in limburg   De nieuwe site van woningburo. Inschrijven voor alle wooncorporaties in Limburg   Studeer snel   Vind al je Studie Documenten   Pas op je geld  Op eigen kracht naar een gezonde financiële situatie.   Kwikstart   in Kwikstart vind je alle te regelen zaken op een rijtje Ook als app erg handig. Hier staan ook alle links… Read More »

Adreshoppers checklist

Woonruimte en Verhuizen   Postadres Regelen Inschrijven voor kamers/woningburo (zie handige websites`en`Smoelenboek` Huurcontract ondertekenen Borg betalen Servicekosten betalen    Woonplek Gevonden? Inschrijven bij de Gemeente Sparen voor gemeentelijke heffingen en eigen risico zorgverzekering   Inkomsten Huurtoeslag aanvragen Zorgtoeslag aanvragen Spaarrekening openen Gesprek met ouder over hun (zorg) Verplichtingen Belasting terugvragen in geval van bijbaantje   Aansluitingen en inboedel… Read More »

Pers

Wij geven alleen algemene informatie , dus geen informatie over actuele zaken , tenzij wij dat nodig vinden. Een op een interviews alleen op afspraak ( bel of sms ons ).

Start

Een kleine legenda van wat waar, te vinden is. Noodopvang. Informatie over weglopen. Onze forums Lid woren ? Registreren Algemeen contact

Mijn Hele Ervaring

Het Verdoofde Kind    Dit is mijn Recensie op De HulpVerlening in Mijn Jaren Door  Ik ben in de Jaren Door Veel Gepest en heb het meerdere malen aangegeven bij mijn scholen. scholen trekken er niet veel van aan je krijgt een maatschappelijk werker toe gewezen, naar zoveel keren vertrouw je een Maatschappelijk werker en verteld ik mijn… Read More »

LeeftijdsLadder

Leeftijds Ladder Rechten Per Leeftijd 0-4 jaar   Bij je geboorte krijg je een Burgerservicenummer (BSN). Je ouders zijn verplicht om de kosten voor je levensonderhoud en ontwikkeling te betalen. Als je ouders onvoldoende in staat zijn om te voorzien in jouw levensonderhoud moet de overheid jou financieel helpen. Vanaf 6 á 9 weken na je geboorte word… Read More »

KinderRechten!

!Kinderrechten! Alle kinderen en jongeren hebben rechten. Deze staan beschreven in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Het verdrag definieert ‘kind’ als ieder persoon die nog geen achttien jaar oud is. Kinderrechten zijn afspraken die gemaakt zijn tussen bijna alle Staten in de wereld. Ze gaan over verschillende onderwerpen waarvan gezegd is: dit zijn wij kinderen minimaal verschuldigd.… Read More »